VARFÖR SOLSERVICE.se


Vi på SOLSERVICE.se ställer höga krav på våra samarbetspartners i de olika länderna där vi förmedlar bostäder. Ett av våra viktigaste krav är att kunden alltid får full äganderätt och lagfart till sin bostad.

Det näst viktigaste kravet är också att byggmästarna inte bygger för kundens kapital utan är så pass solida att de kan avstå från minst hälften av köpeskillingen tills kunden tar över bostaden.

Vi har också krav på att det ska finnas visningsbostäder där kunden kan se hur den färdiga bostaden kommer att se ut. Många gånger får kunden inte möjlighet till detta utan får ibland utföra köpet i blindo, bara genom att se på en ritning och utan att veta hur närområdet ser ut.

Det ska också finna tillräcklig information om vilka olika kostnader som kommer till vid köpet av bostaden. Inga dolda kostnader, som t ex anslutningar av el och vatten, ska komma till.


VISNINGSRESOR
Vi rekommenderar aldrig våra kunder att köpa objekt utan att ha varit på någon form av visningsresa om kunden ej varit på plats förut.

De visningsresor vi anordnar är alltid på kundens villkor. Med det menar vi att kunden själv rår över sin tid när de är på plats. Vi vet ju alla hur en del visningsresor går till, med övervakning 24 timmar om dygnet, men vi arbetar inte på det viset. Ett köp av bostad görs ju genom förtroende och tillit.

Våra visningsresor gör kunden till självkostnadspris men vi hjälper gärna till med bokning och följer också med kunden om man så önskar. Vi har även personal på plats som kan ordna med transporter och visningar av de objekt som kunden vill se. Vi kan erbjuda ett urval av hotell till subventionerade priser och har även bra kontakter för att hyra bil om så önskas. På vissa områden kan vi även erbjuda provboende av en bostad.

För att göra våra objekt rättvisa så rekommenderar vi ett besök hos våra konkurrenter.


JURIDIK

Det är en stark rekommendation från oss att kunden alltid anlitar juridisk hjälp vid köp av bostad. På vissa platser kan vi erbjuda detta.